CV for Stian Rysjedal

Utdanning:

Grunnkurs sjøfartsfag på M/S Gann

VK 2 Nautisk på Stavanger maritime skole

Deksoffisersertifikat D4 ( Kan vere 1 styrmann ubegrenset)

Kurs i ARPA

GOC sertifikat

Videregående sikkerhetskurs (oppdatert 2015)

Kjemikaliesertifikat

Farledsbevis (Stavanger – Tromsø)

Hurtigbåtkurs med retrening

Innternt hurtigbåtkurs for Fjord 1 Fylkesbåtane

Diverse datakurs

HMS kurs

Kurs i passasjer og krisehåndtering

Kurs risikovurdering

Kurs i amos vedlikehaldsprogram

Basiskurs i transport av farlig last (ADR)

Retrening for hurtigbåtkurs

Assessorkurs for hurtigbåt

Praksis:

40 dager på S/S Statsraad Lemkhul som medseiler.

40 dager på M/S Gann som lettmatros.

11 måneder på M/S Pirholm som dekksaspirant.

24 måneder på M/T Listraum som lettmatros/matros.

3 måneder på M/T Kilstraum som 1. Styrmann

12 måneder på M/S Vaarbris/Kanstad som O. Styrmann.

16 måneder på M/S Halsvik som O. Styrmann.

47 månader på M/S Fjordglytt som O.styrmann/Skipfører

6 månader på M/S Delfin jr II Som skipsfører

36 månader som skipper og medeiger i vinnes skyssbåtservice as

Frå 01.01.09 utleigd frå Rysjedal’s serviceutleige som skipper på deverse hurtigbåter. /skipper på egen charterbåt ms Venemøy.