Mannskapsutleige og maritim kompetanse, tar og mindre vedlikehaldsjobber på land.

Rysjedals serviceutleige skal drive virksomhet innen utleige av div utstyr og personell.

Bedrifta består av ein person, men har kontakter i forskjellige arbeidskategorier. Innehaver av Rysjedals serviceutleige er utdanna offiser, har D4 sertifikat og Hurtigbåtsertifikat.

Han har vore medeigar i Vinnes Skyssbåtservice i 3 år, og har god erfaring frå rederidrift.

Innehaver av firmaet har tidligare jobba i Fjord1 Fylkesbaatane i 5 år og har god erfaring frå hurtigbåtdrift, samt erfaring frå bulkbåter, stykkgodsbåter og har hatt farledsbevis frå Stavanger til Tromsø.

Rysjedals serviceutleige har og utleige av div utstyr/maskiner, men hovudgeskjeften er utleige av personell.

Rysjedals serviceutleige tar også mindre vedlikehaldsjobber på land.